Skip to content Skip to footer

Werkzaamheden weerwatergebied

De komende periode gaat de gemeente de volgen werkzaamheden in het gebied rond het weerwater uitvoeren.

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt de Almeerse aannemerscombinatie A Hak en Reimert de komende tijd aande verlegging van kabels en leidingen in het Weerwatergebied.  Deze werkzaamheden zijn nodig ter voorbereiding van de uitbreiding van de rijksweg A6. Met dit bericht informeren we u over de aard van de werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft.

Verwijderen van groen

Er is reeds gestart met het verwijderen van een deel van het groen ten zuidoosten van de A-6.

Binnenkort wordt er gestart met het verwijderen van groen nabij het Oor en het Spanningsveld pad.

De bomen en struiken staan op plekken waar nieuwe kabels en leidingen moeten worden aangelegd. Rijkswaterstaat compenseert alle verwijderde bomen door in de toekomst nieuwe te planten in de directe omgeving. Waar de bomen worden geplant en wanneer dat gebeurt, overlegt Rijkswaterstaat met de gemeente Almere en de Provincie Flevoland.

 

Omleidingen fietsverkeer

Tijdens het verleggen van de kabels en leidingen zullen er een aantal fietspaden worden omgeleid.

Op bijgaand kaartje kunt u zien waar zich dit afspeelt. Middels bebording is duidelijk aangegeven hoe de omleidingsroutes zullen gaan lopen. Hierop staat ook de periode aangegeven.

 

Hinder
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen7.00 en 17.00uur. We streven er naar om slim om te springen met wegafzettingen en omleidingen en de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken.