Skip to content Skip to footer

Bijeenkomst weidehouders Spittershoek, Spanningsveld/- Bos

Op 3 juni jl. was er een bijeenkomst georganiseerd voor de weidehouders van Spittershoek, Spanningsveld en Spanningsveld Bos.

De heren van der Hemel en Snelders vertegenwoordigden de gemeente en de heer Kolvoort waren aanwezig.
Er werd duidelijkheid verschaft over het voortbestaan van de eerder genoemde gebieden. Spittershoek is reeds een gevorderd traject ingegaan, ook zijn er diverse indiviuele gesprekken geweest. Er zijn enkele knelpunten maar die worden met de weidehouders opgelost.
Voor de weidehouders Spanningsveld en – Bos moet het traject nog worden gestart. Wel is duidelijk dat begin 2016 gestart wordt met de werkzaamheden ten behoeve van de A6.

Met de gemeente zijn er afspraken gemaakt, de weidehouders zullen zo goed mogelijk gecompenseerd worden met andere lokatie, de afspraken worden gewaardborgd door de BVSA.