Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Author page: Danielle

verkoop stadsweide

Geachte wachtlijsthouder, Graag willen wij u informeren over het beschikbaar komen van de volgende stadsweide. Locatie Vaartweide 0 Paardenweide no 1 Opp. 2800 m2 Ter overname, Paarden weide met drie paardenboxen, ruime hooiopslag en zadelkamer Springbak 17 bij 37 meter Buitenverharding Ook is er een ruime verblijfsruimte voor meerdere doelen bruikbaar.

Read More

Mishandeling

Beste paardenhouders bvsa, Dezer dagen is geconstateerd bij een paardenfokker aan de Meentweg dat een merrie mishandeld is. Op meerdere plaatsen in het land is deze vorm van dierenmishandeling  recent aan de orde geweest. Het is erg moeilijk de dader of daders daarvan te pakken. Er is geen reden voor paniek , maar wat extra opletten is wel…

Read More

clinic 27 september

Op  27 september 2015 Organiseert de BVSA een clinic Deze zal worden verzorgt door K&L Stabels Kwadijk met Luc Salfischberger Luc Salfischberger heeft in de afgelopen jaren meer dan 10 paarden op Z2 niveau gereden en ook 1 paard op ZZ zwaar niveau en 1 in de prix st Georges. Naast het rijden geeft Luc al jaren dressuurinstructie, jureert hij KNHS-wedstrijden…

Read More

Jaarverslag

  Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Bestuur BVSA Ledenbestuur Voorzitter: Bert Gijsberts Secretaris: Danielle Slegh Penningmeester: Ellen Hoogeman Leden administratie: Lenny Steenhuis Algemene bestuursleden: Yvonne Lamarti en Carolyn Boltje   Het bestuur is buiten het telefoon en mail contact het afgelopen jaar een, 7 tal keer bij elkaar geweest om onderwerpen betreffende de stadsweiden te bespreken. Onderwerpen die tijdens onze overleggen ter sprake komen zijn, • Vraagstukken van leden, omwonenden en geïnteresseerden • Samenwerking/overleg gemeente, BVSA • Regel/wetgeving weidehouders • Stedelijke ontwikkeling (veranderingen) • Problemen & klachten • Dierenwelzijn en veiligheid • Onderhoud weides, toegangswegen en begroeiing. • Wachtlijst en weideverkoop • Website, en overig bestuurlijke zaken • Activiteiten • Overige onderwerpen Ook heeft de…

Read More

Agenda ledenvergadering

  Woensdag 17 juni 2015 a.s. , Aanvang 20.00 uur deur open om 19.30. In de openbare ruimte van de dierenambulance. Locatie:                                           Operetteweg 1 B 1323 VJ  Almere. AGENDA: -  Opening en vaststellen agenda. -  Ingekomen stukken en mededelingen -  Verslag ledenvergadering  mei 2014 . in te zien via de website -  Mondeling jaarverslag bestuurlijke activiteiten -  Jaarverslag penningmeester , -  Verslag kascontrole commissie , en goedkeuring    financieel overzicht 2014. -  Vaststelling…

Read More

ledenvergadering

Het bestuur van BVSA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op woensdag 17 juni 2015 in de openbareruimte van de dierenambulance, aanvang 20:00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal geopend, er is dan gelegenheid om gezamenlijk een drankje te nuttigen. De dierenambulance is gevestigd aan de Operetteweg 1b. U…

Read More

water

De kwaliteit van drinkwater wordt veelal als een vanzelfsprekendheid aangenomen. Omdat een paard van normale omvang wel zo’n twintig tot tachtig liter per dag kan drinken, is het verstandig om daar de nodige aandacht aan te besteden. Aan welke kwaliteitsnormen dient goed drinkwater te voldoen?

Read More

Vogelgriep en paarden

Kunnen paarden ook vogelgriep krijgen?

Vogelgriep zorgt met name bij vogels voor problemen. Vogelgriep heeft over het algemeen geen consequenties voor paarden. Toch kunnen ook mensen en paarden ermee geïnfecteerd raken. Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig zijn om op de volgende symptomen - die ook voorkomen bij een luchtweginfectie - te letten:

  • Koorts
  • Hoesten
  • Neusuitvloeiing
  • Lusteloos, sloom, weinig eetlust
  • Ooguitvloeiing/oogontsteking
  • Verdikte keellymfeknopen
  • Spierpijn/spierstijfheid
 

Read More