Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Van wachtlijst tot stadsweide

Om op de wachtlijst geplaatst te worden dient een ingevuld inschrijfformulier en uittreksel van het Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere ingeleverd te worden, hierna bent u lid van de BVSA.

Bij het inschrijven van de vereniging zijn de volgende kosten verbonden:
– Eenmalig 50,- euro inschrijfkosten
– Jaarlijks 25,- euro contributie (zolang het lidmaatschap strekt)

Na inschrijving komt u op de wachtlijst te staan. Let op : de wachtlijst is best groot. Aangezien een stadsweide eenmaal niet iets is wat iemand neemt voor een jaartje of twee, maar vaak voor het leven.

Welke kosten komen allemaal kijken bij een stadsweide?
• Aanschafkosten stadsweide met een maximaal bedrag van 35.000,- euro. Gebaseerd op de staat en aan,- afwezigheid van: opstallen, omheining, bestrating en eventuele aangelegde nutsvoorzieningen als water of stroom.
• Aan de gemeente Almere dient jaarlijks pacht betaald te worden voor de grond.
• WOZ belasting (jaarlijks) 
• Contributie BVSA (jaarlijks en verplicht) 
• Opstal en aansprakelijkheid verzekering
• Indien aanwezig water en stroom rekening 
• Afvoer van de mest, regelmatig
• Onderhoud opstallen en omheining
• Voer
• Stro, zaagsel
• Ruwvoer
• Dierenarts
• Hoefsmid
• Reiskosten twee keer per dag voeren.


Vrijkomen van een stadweide
Als een stadweide vrijkomt wordt deze getaxeerd. Waarbij gekeken wordt naar de staat van de opstal, omheining, bestrating en eventuele aangelegde nutsvoorzieningen als water of stroom. Deze taxatie bepaalt de verkoopprijs van de stadsweide.

Via de BVSA wordt aan de wachtlijsthouders bekend gemaakt welke weide er vrijkomt, wat de verkoopprijs is en de aanwezige voorzieningen en afmetingen. Iedereen op de wachtlijst heeft dan tot de sluitingsdatum de mogelijkheid om aan te geven dat ze interesse hebben. Na de sluitingsdatum wordt de langst ingeschreven persoon als eerst benaderd. Mocht deze persoon geen interesse hebben, dan wordt er gekeken naar de eerstvolgende op de lijst enzovoorts.

Als u de gelukkige persoon bent die de stadweide overneemt dient u zich te houden aan het Beheerdocument en hetgeen vermeld staat in uw huurcontract met de gemeente. Zo niet dan kan dit consequenties hebben voor uw lidmaatschap en weidebezit.