Skip to content Skip to footer

Ledendag zaterdag 21 mei

Beste leden van de BVSA, op deze website heeft u kunnen lezen dat wij op zondag 24 april een leuke ledendag hadden gepland. Door omstandigheden moeten wij de ledendag verplaatsen naar zaterdag 21 mei.

Voor de jonge ruiters (tot 18 jaar) van onze verenging organiseren wij een bijzonder leuk bixie wedstrijd. Op de website van de KNHS kunt u het protocol van de bixie proef downloaden. Inschrijven voor de bixie dag is vanaf nu mogelijk via Infobvsa@gmail.com. Geef bij de inschrijving aan de naam van de deelnemer, leeftijd deelnemer, naam van paard/pony en welke proef je gaat rijden. Val je niet meer  onder de jeugd maar wilt toch graag een proefje komen rijden, kunt u zich ook aanmelden.

Voor het middagprogramma hebben wij Annette de Vogel bereid gevonden ons een lezing te geven over holistische geneeskunde. De term holisme komt van het woord holos, wat “het geheel” betekent. Bij de Holistische geneeswijze gaat men uit van drie “lagen”: lichamelijk, energetisch en emotioneel/spiritueel.
Onderzoek en behandeling zijn erop gericht om het dier in zijn totaliteit te behandelen en te streven naar een emotionele en lichamelijke balans.  De combinatie van therapieën maakt het geheel meer dan de som der delen: men bereikt beter resultaat door de oorzaak op te sporen en van diverse kanten te benaderen. Annette de Vogel combineert de drie geneeswijzen in een holistische zienswijze waarbij een goede gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte.

De therapie of combinatie van therapieën die zij toepast zijn er op gericht om de oorzaak aan te pakken in plaats van de symptomen te bestrijden. Het doel daarbij is te streven naar een emotionele- en lichamelijke balans.

Wilt u deelnemen aan de bixie ochtend of deelnemen aan de lezing van Annette de Vogel kunt u zich nu inschrijven via infobvsa@gmail.com. Voor beide activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van 5,- euro.