Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Notulen 2013

Leden vergadering  BVSA  28 mei 2013

Op 28 mei 2013, werden de weidehouders en wachtlijsters van de BVSA ontvangen in het gebouw van de stichting dierenambulance Almere voor de jaarlijkse ledenvergadering. Onze Lenny nam de opening waar, aangezien Bert iets verlaat was.en zijopende om 20.10 uur enthousiast de vergadering. De opkomst van de leden was weer boven verwachting.

 

Afwezig  van het bestuur: Yvonne

Opening en vaststellen agenda
Alle aanwezigen zijn het eens met de agenda

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken!

Verslag ledenvergadering 2012
Twee leden konden niet op de website om deze in te kijken.
De website is ge-reset en het probleem is opgelost.

De notulen 2012 is door alle aanwezigen voor akkoord bevonden.

Nieuws betreft vereniging eigen paard:
Door een tekort aan email adressen kunnen we dit niet uitrollen, er zal een nieuwe poging gedaan om dit toch voor onze leden te realiseren.
Belangrijk is dat iedereen het juiste email adres doorgeeft.

Jaarverslag bestuurlijke activiteiten
Yvonne is helaas verhinderd
Lenny neemt het even waar, er is veel georganiseerd dit jaar.

De BVSA cup. Zeer veel belangstelling en een hoge opkomst, volgens iedereen een dag om te herhalen, iets wat we in 2013 dus ook weer gaan doen.

Clinic Luc Salfisberger Er was op 11 mei eenclinic van Luc Salfisberger, met een mooie opkomst, vooral de wachtlijst houders waren volop aanwezig.

Luc, heeft de gehele dag, in groepjes van twee ruiters per keer, uitgelegd hoe zij hun paard voorwaarts en soepel konden laten lopen.

Tussen de middag was er wederom weer een lekkere lunch, die we onder het genot van de zon heerlijk lieten smaken.

Foto wedstrijd.  Er is een foto wedstrijd op de website van de BVSA, elk jaargetijde krijgt zijn eigen winnaar de prijs is: een vergrote foto van de winnaar

Jaarverslag penningmeester
De penningmeester vraagt de leden om de contributie 2013 ongewijzigd op € 25,00 te houden.
De leden gaan hiermee akkoord.

 
Vraag van een lid: Er staat een bedrag van €2000 euro open
Waaraan is dit besteedt?
Antwoord: Aan het bouwen van de nieuwe website, de oude website was verouderd en gebruikers onvriendelijk, ook is het ons communicatie middel, dus dit moet gewoon goed werken en up to date zijn. Deze kosten zijn slechts eenmalig.
Controle van de boeken zal in 2013 gedaan worden door Steffie Steenhuis en Diana Molle

Actuele zaken:
Een aantal verouderde hekwerken zorgen voor enige ongerustheid bij de gemeente, de vraag van het bestuur is, of iedereen hier zijn verantwoording wil nemen, een slecht hekwerk, brengt gevaarlijke situaties met zich mee.
Vraag van lid: wat zijn de gevolgen van slecht hekwerk en wat doet de gemeente hieraan?

Antwoord: verantwoordelijkheid ligt bij de weidehouders, het is hekwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, dus de weidehouder en de gemeente controleert enhandhaaft hierop.

Omdat dit wat betreft de veiligheid van mens en dier, een zwaar punt is,

is dit met de rondgang weer een aandachtspunt en afwijkingen zullen indien nodig genoteerd worden.
Vraag van lid bouwmeesterbuurt: Groen van omliggende grond groeit dwars door het hek heen, wat doet de gemeente!
Antwoord: De eerste meter buiten het hek, dient door de weidehouder zelf onderhouden te worden, de gemeente moet omliggende percelen netjes houden.

Bij overwoekerende bossage, dient de gemeente hierop te handelen

Dit zal met de rondgang weer een aandachtspunt zijn en indien nodig genoteerd worden

À 6 ontwikkelingen betreffende spanningsveld
De afspraak is, de gemeente compenseert de weidehouders voor hun bezit zodat zal er een evenredige nieuwe locatie opgebouwd kan worden.
Vraag van lid: is al bekend waar de eventuele nieuwe locaties komen?
Antwoord: Nee dit is nog niet bekend, al het nieuws plaatsen we gelijk op de website,
Vraag van lid: Hoe zal de herinrichting eruit (vergoeding)?
Antwoord: Gemeente zal alles in overleg met de huurder plaatsen, schuur, omheining etc.
Vraag van lid: nutsvoorzieningen krijgen we die ook terug?
Dit zal in gezamenlijk overleg besproken worden.

Vraag van lid: er zijn mensen die meer gebouwd hebben, krijgen zij dit ook terug
Antwoord: In alle redelijkheid zal men na overleg een herbouw krijgen, dit zal wat natuurlijk enigszins gelijk zijn aan de bebouwing die er op het oude perceel stond.

Verwacht niet dat een oude schuur nu herbouwd gaat worden als 4 sterren stal.
Voorstel van Bert, als alle gesprekken gevoerd zijn en de opties zijn afgewogen, dan gaan we met zijn allen weer een keertje overleggen!

 

Spittershoek
16 juni 2013 zal het plan in de gemeenteraad besproken worden.
Werkgroep Spittershoek heeft voorkeur gegevenaan optie B
Afwachten is wat er daar zal gebeuren. Houd de website in de gaten voor updates
Gemeente geeft in ieder geval volledige schadeloos stelling aan de betrokken weidehouders.
Vraag van Bert aan de leden, houdt het netjes en leuk, dit om de positieve insteek van beide kanten te behouden.
Vraag van lid: betreffende de dijkmeent, gaat de dijk open voor verkeer?

Antwoordt: Dit is een veel gehoord iets, er ishierover echter niks bekent bij de vereniging.

 

Huurprijs
De vierkante meerprijs gaat omhoog van 13 eurocent naar 14 eurocent per m²

Activiteiten

Er is een foto wedstrijd op de website van de BVSA, de prijs is: een vergrote foto van de winnaar, dus stuur een leuke foto in, de winnaar wint zijn foto vergroot op canvas.

Meer informatie, zie de website
BVSA cup  zal op zaterdag 14 september worden gehouden.

Aanmelden voor deelnameop de webmail van de BVSA.
Ideeën voor andere leuke activiteiten zijn natuurlijk van harte welkom!

 

Rondvraag
Vraag : Wat is te doen aan een buurman die de gehele dag de radio aan heeft!
Antwoord: Dit zul je toch zelf moeten oplossen
Bij escalatie zal de politie komen bemiddelen.
Dit soort probleem punten worden wel meegenomen met de rondgang.
Vraag : Mogen camera”s geplaatst worden die op de openbare weg gericht zijn.
Antwoord: nee!

Opmerking van een lid m.b.t. kortingsactie van het zadeltje. Verzoek! Neem je ledenkaart mee als je ruitersportspullen komt kopen, zodat je kuntaantonen dat je een weide hebt of op de wachtlijst staat.

Nu komen er vaak mensen die zeggen een kaart te hebben maar deze niet bij zich hebben. Wij kennen ook niet iedereen en het is natuurlijk niet de bedoeling dat heel Almere, zonder BVSA lidmaatschap de korting komt halen.

 

Verder geen vragen of opmerkingen .

Vergadering gesloten om 21:36