Het bestuur van BVSA

Calimiteiten telefoonnummer

Bankrekening nummer
postbank 9142851
KvK reg.nummmer 39076349
Contact infobvsa@gmail.com

Voorzitter

Bert Gijsberts

Secretaris

Danielle Slegh

Penningmeester

Danielle Slegh

Leden administratie

Algemene bestuursleden

Diana Mollee