Aan allen die interesse hebben in een stadsweide in Almere.

Een stadsweide is binnen Almere een stuk grond dat gehuurd wordt van de gemeente Almere,

en waarop de huurder zelf een omheining zet en een onderkomen voor de dieren bouwt. De weidehouder betaalt dus jaarlijks huur aan de gemeente, heeft met haar ook een huurovereenkomst, maar is wel eigenaar van de stal die er op staat.

Op dit moment zijn er ongeveer 55 van deze stadsweides in Almere. Deze worden allen verhuurd.

Wilt u in aanmerking komen voor een stadsweide, dan kan dat alleen als u in Almere woont. U dient zich dan aan te melden bij onze vereniging middels een inschrijfformulier. Dit ingevulde formulier dient u tezamen met een uittreksel van het bevolkingsregister persoonlijk af te geven bij één van de bestuursleden. Voor hun adressen verwijs ik u naar het rubriek bestuur.

U betaalt voor inschrijving een eenmalige bijdrage van EUR 50,- en daarnaast een jaarlijkse contributie van 25 euro.

De datum dat het geld op onze rekening is binnengekomen wordt uw inschrijfdatum en lidmaatschapsnummer.

U wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er dan weides, nieuwe of bestaande, vrijkomen, wordt dit onder de leden bekend gemaakt en kunnen de mensen van de wachtlijst zich aanmelden als geïnteresseerde. De toewijzing van de weide gaat echter op volgorde van inschrijving. Van alle geïnteresseerden wordt dus gekeken wie er het langst op de wachtlijst staat, wie het hoogst staat, en deze krijgt de weide toegewezen. Hoe hoger dus op de wachtlijst, hoe meer kans op een weide.

Wij kunnen helaas geen enkele voorspelling doen over de wachttijd hiervoor.

Het is wel reëel rekening te houden met een wachttijd van jaren.

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag.

1 Reactie

  • by Danielle Posted 20 februari 2019 09:02

    zon Stadsweide is een heel mooi initiatief van de gemeente Almere

Reactie Toevoegen