Skip to content Skip to footer

Vogelgriep en paarden

Kunnen paarden ook vogelgriep krijgen?

Vogelgriep zorgt met name bij vogels voor problemen. Vogelgriep heeft over het algemeen geen consequenties voor paarden. Toch kunnen ook mensen en paarden ermee geïnfecteerd raken. Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig zijn om op de volgende symptomen – die ook voorkomen bij een luchtweginfectie – te letten:

  • Koorts
  • Hoesten
  • Neusuitvloeiing
  • Lusteloos, sloom, weinig eetlust
  • Ooguitvloeiing/oogontsteking
  • Verdikte keellymfeknopen
  • Spierpijn/spierstijfheid

 

Als er sprake is van symptomen zoals hierboven zijn opgesomd, is het van belang om uw dierenarts te raadplegen.

Is er een vaccin voor paarden?

Paarden worden in Nederland gevaccineerd met hun eigen influenzavirussen. Als uw dierenarts een verdenking zou hebben op een andere variant kan hij/zij het paard laten testen op het vogelgriepvirus dat momenteel voor zoveel problemen zorgt.

Mogen paarden weer zonder beperkingen worden vervoerd?

Voor paarden zijn veel beperkingen opgeheven waardoor paarden weer gewoon vervoerd kunnen worden. Een “eigen verklaring” bij het vervoer van paarden is niet langer nodig.

Voor paarden die worden vervoerd van en naar een bedrijf met commercieel pluimvee gelden nog wel scherpe maatregelen. De reden waarom er een vervoersverbod is voor paarden van en naar commerciele pluimveebedrijven is dat het virus meegesleept kan worden met het paard, met de trailer of met strooisel of voer.

Kan ik op wedstrijd of buitenrit?

Ja, je kunt gewoon op buitenrit of wedstrijd. Hierbij is het wel verstandig verre te blijven van commerciële kippenhouderijen.

bron,KHNS