De calamiteitentelefoon mag gebeld worden wanneer er dringende zaken zijn. Onder dringende zaken wordt verstaan, het melden van gevaarlijke/onveilige situaties op en rondom uw stadsweide. Het calimiteiten telefoonnummer is 06-22917536

Wanneer u iets constateert wat niet dringend is maar wel onze aandacht moet hebben, verzoeken wij u om contact te zoeken via, info@bvsa.nl