Skip to content Skip to footer

water

De kwaliteit van drinkwater wordt veelal als een vanzelfsprekendheid aangenomen. Omdat een paard van normale omvang wel zo’n twintig tot tachtig liter per dag kan drinken, is het verstandig om daar de nodige aandacht aan te besteden. Aan welke kwaliteitsnormen dient goed drinkwater te voldoen?

Paarden moeten altijd de beschikking hebben over vers, schoon drinkwater van goede kwaliteit. Op de meeste stallen worden paarden middels drinkbakken van leidingwater voorzien. Een andere mogelijkheid is dat de drinkwaterbakken op een grondwaterinstallatie zijn aangesloten. Een alternatief hiervoor is regenwater.
Een probleem dat zich met het gebruik van grondwater voor kan doen is ijzervergiftiging. Ook het veilig geachte leidingwater dient nog altijd streng in de gaten te worden gehouden. Bestaat de toevoer uit een koperen watersysteem, dan zijn er diverse gekende problemen. Leidingwater of grondwater kunnen op geschiktheid worden getest middels een wateranalyse. Vaak wordt op dat moment een chemische of een bacteriële analyse uitgevoerd door een laboratorium.
Bij regenwater speelt vooral de opslag een grote rol van betekenis. Open putten, silo’s of bassins voor opvang van regenwater raken eenvoudig vervuild. Niet alleen door vuil van buitenaf, maar met name door de dagelijkse opwarming van de zon gaat de kwaliteit snel achteruit.
Sloten kunnen eveneens als drinkwatervoorziening dienen. Ook hiervoor geldt dat het om schoon, helder, kleurloos en geurloos water moet gaan waarvan de kwaliteit regelmatig gecontroleerd wordt. In slootwater treden echter door verschillende factoren al snel vervuilingprocessen op. Resten van motorolie, bemesting of landbouwgif komen soms onbewust in het systeem terecht. En daarnaast kunnen drab, slib, dierlijke mest en plantenresten een sloot vervuilen middels rottingsprocessen.
Laboratoriumonderzoek kan ook de kwaliteit van slootwater bepalen. Daarnaast heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren samen met LTO Nederland een doe-het-zelftest sloot- en oppervlaktewaterontwikkeld waarmee men eenvoudig de waterkwaliteit kan beoordelen.
Van de in 2013 door de Gezondheidsdienst uitgevoerde testen voldeed slechts 56 procent aan de geschiktheideisen. Door met een aantal factoren rekening te houden kan de kwaliteit van het water verbeterd worden.
Goed drinkwater voldoet aan drie eisen: het is smakelijk, beschikbaar op een plaats waar paarden gewoonlijk drinken en het water mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid en de groei van het paard. Zorg dat de bron goed is. Houd als eigenaar rekening met de kwaliteit van het water en plaats indien nodig een zuiveringsinstallatie met een ijzerfilter of -ontharder. Gebruik daarnaast goede materialen voor het watersysteem.
Meer weten? Lees het hele verhaal over drinkwater in de Special Voeding 2014.