Het bestuur van BVSA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op woensdag 17 juni 2015 in de openbareruimte van de dierenambulance, aanvang 20:00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal geopend, er is dan gelegenheid om gezamenlijk een drankje te nuttigen.
De dierenambulance is gevestigd aan de Operetteweg 1b. U kunt parkeren in de aangeven parkeervakken, indien deze bezet zijn dan graag langs de trottoirband.

Op de site kunt u de notulen en jaarverslagen vinden onder het kopje: ledenvergadering. Jaarverslagen en agenda ALV 2015 worden ongeveer een week voor de ledenvergadering gepubliceerd. Op de ledenvergadering zijn de vergaderstukken ter inzage.

Komt allen!