Skip to content Skip to footer

Ledenvergadering

Het bestuur van BVSA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op woensdag 21 mei 2014 in de openbareruimte van de dierenambulance, aanvang 20:00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal geopend, er is dan gelegenheid om gezamenlijk een drankje te nuttigen.
De dierenambulance is gevestigd aan de Operetteweg 1b. U kunt parkeren in de aangeven parkeervakken, indien deze bezet zijn dan graag langs de trottoirband.

Op de site kunt u de notulen en jaarverslagen vinden onder het kopje: ledenvergadering. Jaarverslagen en agenda ALV 2014 worden ongeveer een week voor de ledenvergadering gepubliceerd. Op de ledenvergadering zijn de vergaderstukken ter inzage.

Komt allen!