Skip to content Skip to footer

Pas in het najaar op, voor de zaden van de esdoorn!

Staat jouw paard in een weide waar esdoornzaden in terecht kunnen komen? Dan adviseert de faculteit van Gent om maatregelen te nemen ter voorkoming van Atypische Myopathie. Momenteel is er een grote uitbraak van de ernstige en vaak fatale spierziekte aan de gang. Meer dan 80 gevallen zijn op 5 november al gemeld aan het internationale meldpunt voor atypische myopathie. Atypische Myopathie is een spierziekte met meestal fatale afloop. Het najaar geeft een verhoogd risico op deze vreselijke ziekte. Sterfte treedt meestal op binnen de drie dagen na het begin van de symptomen en minstens driekwart van de aangetaste dieren sterven aan deze aandoening.

In 2010 hadden de Wetenschappers van de Universiteitskliniek Paard, onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht al het vermoeden dat een schimmel die voorkomt op esdoornbladeren de boosdoener van Atypische Myopathie zou zijn, omdat er esdoornbladeren/takjes waren gevonden in de weilanden waar Atypische Myopathie was ontstaan. Nader onderzoek in 2013 aan de Universiteit van Minnesota (VS) door Stephany Valberg en haar team heeft aangetoond dat een stof (abnormaal aminozuur Hypoglycin A) in de zaden van de Veresesdoorn dodelijk is voor paarden.

Let daarom goed op esdoornbomen langs de weide. In Nederland en België komen de Spaanse aak (Acer Campestre) en in Limburg en België de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) van nature voor. Het advies is om te voorkomen dat paarden in de weide esdoornzaden kunnen eten. Daarbij kan het bijvoeren van extra hooi helpen om het eten van zaden te voorkomen. De vruchten van de esdoorn rijpen in september en oktober en de giftige zaden komen vrij in oktober/november. Daarom is het risico op Atypische Myopathie in het najaar het grootste.