Skip to content Skip to footer

Agenda ledenvergadering

 

Woensdag 17 juni 2015 a.s. , Aanvang 20.00 uur deur open om 19.30.

In de openbare ruimte van de dierenambulance. Locatie:  

                                      Operetteweg 1 B 1323 VJ  Almere.

AGENDA:

– Opening en vaststellen agenda.

–  Ingekomen stukken en mededelingen

–  Verslag ledenvergadering  mei 2014 . in te zien via de website

–  Mondeling jaarverslag bestuurlijke activiteiten

–  Jaarverslag penningmeester ,

–  Verslag kascontrole commissie , en goedkeuring    financieel overzicht 2014.

–  Vaststelling begroting 2014 en nieuwe kascommissie

–  Voor stel nieuw bestuurslid van de wachtlijst

–   Actuele zaken.

–  Activiteiten in 2015.

–  Rondvraag en sluiting.

De informatie over de A6 uitbreiding is geen agenda punt.

 

Wij verzoeken u i.v.m. de organisatie uw komst te bevestigen.  info@bva.nl

Staat u op de wachtlijst en hebt u belangstelling in een bestuursfunctie meld u dan aan op info@bvsa.nl

 

De verslagen en het financieel overzicht en de te behandelende stukken zijn ter vergadering beschikbaar. Deze zijn ook ongeveer een week voor de vergadering te vinden op de BVSA website. U heeft wel een inlogcode nodig om de stukken in te zien.

Het bestuur